ไทยแลนด์ สมัชชาฮาลาล ปี 2562

ไทยแลนด์ สมัชชา ฮาลาล ปี 2562  มีผู้เข้าร่วมกว่า 20,000 คนจากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วมงาน โดยมีบูธกว่า 340 บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่ได้รับการรับรองฮาลาลจากผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อีกอย่างบริษัทเราได้เข้าร่วม และบริษัทเราอยู่ล็อกที่ C 12

เพื่อส่งเสริมให้บริษัทของเรามีคนรู้จักมากขึ้น หวังว่าผู้ประกอบการที่สนใจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมาเยี่ยมชมบูธของเรา วันที่ : 20 - 22 ธันวาคม 2562 เวลา : 8.00 - 18.00 น. สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
 
Visitors: 795,423