ใบรับรองการเป็นโค้ชธุรกิจ PBCA

คุณยศพัทธ์ ปรมัตถ์กิจการ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด

ได้ไปเข้าร่วมการสัมมนา 4 วัน เขาได้รับประสบการณ์มากมายจาก PBCA Business Coach                    

Certification ในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดี


สิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จคือลูกค้ารายนี้เป็นพี่น้องของลูกค้ารายอื่น

ดังนั้นคุณต้องดูแลลูกค้าทุกรายเพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดี การอบรมสัมมนาครั้งนี้ มี วิทยากร จำนวน 2 ท่าน

วิทยากรคนแรกคือ Andrew Stotz CFA เป็นประธาน CFA Society Thailand คนปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลของประเทศไทย

ผู้บรรยายคนที่สองคือ Sebastien Leblond ประธาน ผู้ฝึกสอนระดับมาสเตอร์และผู้ฝึกสอนระดับปริญญาโทที่ NLP Top Coach

บริษัทฝึกสอนและฝึกอบรมที่มอบใบรับรอง NLP, Coaching & Leadership #1 ของโลก

Visitors: 795,421