เยือนชมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ฮ่องกง

คุณยศพัทธร์  ปรมัตถ์กิจการ ไปเยี่ยมชมกรมทรัพย์สินทางปัญญาของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ณ วันที่ 8-10 พฤศจิกายน  ซึ่งจากการที่ได้ไปเยี่ยมชมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ฮ่องกง ทำให้ได้รับรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามากมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกสักครั้ง 

Visitors: 795,423