เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นพิธีกร

บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด  และทีมงานเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ


“กลยุทธ์การบริหารและกฎหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าเครื่องหมายการค้า (เฉพาะผู้ประกอบการ)" . เราจึงส่งพนักงานไปอบรมการเป็น M.C. ที่ดีที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมสัมมนาที่บริษัทจะจัดขึ้น และเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมสัมมนาในรุ่นต่อๆไป
Visitors: 795,421