สัมมนา SME

คุณยศพัทธ์ ปรมัตถกิจจาการ ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับองค์กร 

โดยคุณยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ได้สอนผู้ประกอบกิจการและ/หรือบุคคลากรที่ได้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการเป็นผู้ประกอบการที่ยอดเยี่ยม

อันดับแรก คุณต้องมีประสิทธิภาพสูงในการแก้ปัญหา

ประการที่สอง คุณได้รับมอบหมายให้ค้นหาปัญหาใหม่ เปิดเผยโอกาสเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพ
ปรับโครงสร้างกระบวนการทางธุรกิจเดิม และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

สุดท้ายนี้ ในฐานะผู้ประกอบการ เราควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของเรา

เมื่อพูดถึงหัวข้อที่ไม่ค่อยสนใจ เราสามารถพูดถึงหัวข้อนั้นให้ผ่านพ้นไปได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจที่มีศักยภาพทางการตลาด

อย่างแท้จริง ศึกษาคู่แข่งและสร้างแนวการแข่งขัน และอย่ายอมแพ้ในสถานการณ์ที่คุณจะต้องเผชิญไม่ว่าจะยากแค่ไหน

บทเรียนที่ดีคือ "คุณจะไม่มีวันล้ม จนกว่าคุณจะหยุดพยายาม"
Visitors: 795,421