ร่วมเปิดบู๊ทในงาน มวยไทยโลก

บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด และ บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ร่วมเปิดบู๊ทกับ บริษัท บัญชาเมฆ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเทศกาลมวยไทยโลก งานมวยไทยโลก ณ จังหวัดอยุธยา 


Visitors: 795,421