พบคุณมินา ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบเอกสารการละเมิดลิขสิทธิ์

 

บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด โดยคุณยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ กรรมผู้จัดการ ได้ไปพบคุณมินามิริน

ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อทราบปัญหาของคุณมินามิริน คือการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยกล่าวว่า

เธอมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ เธอพยายามหาทางแก้ไข จึงได้สอบถามเพื่อนของเธอ

โดย "คุณพรชัย ศิรินุกุลชัย" ได้แนะนำว่าบริษัทไอพี เอเชียน จำกัด สามารถแก้ปัญหาของเธอได้

คุณมินามิรินทร์ จึงได้ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการ บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด

ดังนั้นหลังจากให้บริการ เธอชื่นชมที่ทีมงานมีการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและเป็นมืออาชีพ

มาก บริษัทนี้สามารถแก้ปัญหาและให้คำแนะนำได้อย่างชัดเจน


Visitors: 795,421