ผู้นำปลุกพลัง

บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด ส่งพนักงานของเราไปฝึกอบรมในโครงการ "Awakening Leader Brochure Final Compressed" 

เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสำหรับทีมของเรา และเพิ่มความสามารถในการทำงานในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2019

โดย NLP Master Trainer & Business Caoch Sebastien Leblond Coach
Visitors: 795,420