นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสัมภาษณ์คุณยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นศ.ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด กำลังสัมภาษณ์คุณยศพัทธ์ ปรมัตถกิจจาการ เกี่ยวกับวิธีการจัดการ CRM (Customer Relation Management) หลังจากสัมภาษณ์ เขาก็มอบของขวัญให้พวกเขา เขาบอกว่าเป็นการดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของเขากับมหาวิทยาลัยอื่น

Visitors: 795,421