เกรียงไกร มาดลสิน (ทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา)


                         Mr. Kriangkrai Madolsin

 - Bachelor of Law, Bangkok University.

 - Licensed Lawyer, Lawyer council of Thailand.

 - Master of Law in Intellectual Property and Information Technology, Bangkok University.

Visitors: 795,420