คณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย


นายยศพัทธ์ ปรมัตถ์กิจการ. กรรมการ สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (สปท.)

เมื่อเดือนเมษายน 2555 - เมษายน 2557

Visitors: 795,421