กิจกรรมเชื่อมโยงเคลือข่ายจับคู่ธุรกิจ 30-08-65

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 คุณยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่ด้านภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม - ทรัพย์สินทางปัญญา (Founder / Chief Entrepreneurship & Innovation - Intellectual Property Officer.) บริษัท ไอพีเอเชียน จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อไปคอมเมนท์ให้แก่ผู้ประกอบการที่เสนอโครงการเพื่อระดมเงินทุนจากเหล่านักลงทุน(Angel Investor)

Visitors: 795,421