การพัฒนาพนักงานของบริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด

พนักงานของบริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด ได้ไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ที่โรงแรม The Palazzo โดยวิทยากรคือคุณชาญ ตระการศิลป์ ที่จัดสัมมนามาแล้วกว่า 2,000 ครั้ง

(ทั้งเพื่อธุรกิจและการกุศล) ในรอบ 10 ปี - ที่ 1 ของประเทศไทย
Visitors: 795,421