การจัดการเชิงกลยุทธ์ของทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่า (สำหรับผู้ประกอบการ)

งานสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10.00 - 17.00 น. สถานที่ : The Connecion Seminar Center (MRT สถานีลาดพร้าว) เราได้รับผลตอบรับเชิงบวก มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านแสดงความคิดเห็นว่า

ผู้พูดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา เขาสามารถตอบทุกคำถามที่ผู้ประกอบการต้องการทราบ เราซาบซึ้งกับความคิดเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนั้นและสัญญาว่าจะจัดสัมมนาที่ดี

เราจะช่วยดูแลผู้ประกอบการทุกรายให้ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศเช่นนี้ตลอดไป
Visitors: 795,423