กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสตาร์ทอัพ

กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสตาร์ทอัพ

ต้องคำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญาในบัญชีรายวันของธุรกิจไม่ว่าธุรกิจนั้นจะอยู่ในสาขาใด เมื่อเวลาผ่านไปและการเติบโตของบริษัทเริ่มขยายตัว ปัญหาด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาจะกระตุ้นการดำเนินงานของคุณโดยจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขที่ มีความยั่งยืนและเหมาะสมกับแต่ละปัญหา มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือ

ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการวางแผนกลยุทธ์ IP ที่เหมาะสม สตาร์ทอัพจะต้องเผชิญกับปัญหานับไม่ถ้วนเมื่อพวกเขาเริ่มเข้าสู่โลกแห่งธุรกิจที่มี

ความต้องการสูง โลกนี้ผูกติดอยู่กับโลกของกฎหมายเช่นกัน ซึ่งขั้นตอนใดๆ ที่คุณทำสามารถปกป้องทรัพย์สินของบริษัทหรือส่งเสริมตัวเองให้มีความเสี่ยงทางกฎหมาย


กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาต้องใช้เวลาและความรู้เฉพาะเพื่อแลกกับผลตอบแทนจำนวนมาก มีความสามารถในการประเมินมูลค่าธุรกิจที่สูงขึ้น มีส่วนแบ่ง

การตลาดเพิ่มขึ้น และความได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัทสตาร์ทอัพรายอื่นที่คล้ายคลึงกัน กุญแจสำคัญคือการเลือกกลยุทธ์ IP ที่เหมาะสม

ซึ่งจัดลำดับความสำคัญของทรัพย์สินหลักของคุณ กลยุทธ์ประเภทต่างๆ จะทำให้คุณได้รับความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ความลับทางการค้าสามารถปกป้องข้อมูล

ที่เป็นความลับในธุรกิจของคุณ ลิขสิทธิ์ปกป้องการสร้างสรรค์ดั้งเดิมของคุณ เครื่องหมายการค้าปกป้องแบรนด์ของคุณ และสิทธิบัตรจะปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของคุณ

เป็นระยะเวลาหนึ่ง
 
      ตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องเผชิญในการเริ่มต้น ได้แก่ การจ้างงาน เงินทุน การพัฒนา และอื่นๆ ด้วยหัวข้อเหล่านี้ที่ดูเหมือนมีความสำคัญ

และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดบริษัท บางครั้งอาจพลาดการพิจารณาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ IP แต่สิ่งสำคัญคือต้องจัดทำรายการความสำเร็จสำหรับ

การเริ่มต้นของคุณ เนื่องจากมันจะกลับมาหลอกหลอนคุณหากละเลยหรือลืม เชื่อหรือเห็นด้วยตาของคุณเอง กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาจะกลายเป็น

ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในบริษัทของคุณในเวลาอันสั้น การได้รับเงินร่วมลงทุนเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เนื่องจากการมีกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่ง

จะแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าธุรกิจของคุณ แม้ในช่วงเริ่มต้นจะมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว มันยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน แสดงถึงการป้องกันของ

คุณต่อคู่แข่งที่กำลังพิจารณาการกระทำที่ยุ่งยาก
 References

 

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2017/06/06/10-intellectual-property-strategies-for-technology-startups/?sh=52f4be88ab1b

 

https://www.bereskinparr.com/doc/developing-your-intellectual-property-strategy

 Visitors: 795,421